top of page

Algemene voorwaarden Tong Udom Thai Massage

 

 

 

 

 


Ieder persoon dat gebruik maakt van de diensten van Tong Udom Thai Massage gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.

1.    De diensten die aangeboden worden door Tong Udom Thai Massage zijn alleen bedoeld voor lichamelijke en mentale ontspanning.

2.    Een behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer gasten zich aan de kledingvoorschriften houden. Het is daarom verplicht voor alle gasten zowel man en vrouw om bij Tong Udom de onderbroeken aan te houden tijdens, voor en na de behandeling. Bij het niet naleven zal de behandeling geweigerd worden en is Tong Udom op GEEN enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van compensatie of dergelijk.


3.    Tong Udom Thai Massage biedt geen medische massages of behandelingen. Voor medische behandelingen adviseren wij de klant uw eigen dokter of specialist te bezoeken voor advies. Bij zwangerschap adviseren wij u eerst door de verloskundige of specialist te laten adviseren. Klanten zijn altijd zelf verantwoordelijk om Tong Udom Thai Massage goed te informeren over hun gezondheid en conditie. Deze informatie moet gegeven worden alvorens een behandeling begint.


4.    Klanten maken geheel uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Tong Udom Thai Massage en wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor schade die ontstaan is tijdens onze behandelingen die wij bieden.


5.    Tong Udom Thai Massage levert geen erotische diensten. Elk verzoek of suggestie daartoe zal niet worden gewaardeerd en de behandeling zal meteen worden beëindigd.


6.    Wij verzoeken vriendelijk om rekening te houden met andere klanten die een behandeling ondergaan. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw mobiele telefoon uit of stil te zetten en met een zachte stem te spreken.


7.    Alle diensten dienen direct betaald te worden nadat een behandeling is afgelopen. Betalingen met PIN zijn ook mogelijk.


8.    Tong Udom Thai Massage behoudt zich het recht voor om elke behandeling, zonder enige toelichting, te beëindigen. 


9.    We verwachten dat klanten hygiënisch, nuchter en goed gemanierd zijn. In elk ander geval kan een behandeling geweigerd worden. 


10.    Tong Udom Thai Massage is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen of ongevallen in en rond het gebouw van de behandelingen.


11.    Tong Udom Thai Massage is niet verantwoordelijk indien en voor zover overeenkomsten en andere afspraken niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid en/of oorzaak, die in redelijkheid niet voor het risico van Tong Udom Thai Massage kan komen. In het geval van overmacht is er het recht om de verplichtingen op te schorten. In geen enkel geval is Tong Udom Thai Massage verplicht een boete of elke vorm van schadevergoeding te betalen.

12.    Annuleren is mogelijk tot 24 uur vóór de aanvang van uw geplande afspraak. De annulering moet schriftelijk worden ingediend via de mail naar: s.jantrasee@hotmail.com.


13.    Klanten worden geacht op tijd voor hun afspraak aanwezig te zijn. Te laat komen of een gemiste afspraak wordt niet gecompenseerd of verlengd.

14.   Bij een no show zonder geldige reden is Tong Udom genoodzaakt de volledige kosten van de geplande behandeling in rekening te brengen. Deze zal per factuur worden gestuurd en dient binnen 7 dagen na ontvangst voldaan te zijn.


15.    Elke cadeaubon heeft een geldigheidsdatum die op de bon wordt vermeld. De maximale geldigheid van een cadeaubon is 1 jaar na uitgave van deze cadeaubon door Tong Udom Thai Massage.


16.    De cadeaubon kan alleen gebruikt worden naar de waarde van de cadeaubon en kan niet gebruikt worden en zijn niet inwisselbaar geheel of gedeeltelijk voor contant geld. Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening van een medewerker van Tong Udom Thai Massage en voorzien zijn van een nummer en datum. 


17.    Reproductie of namaken van een cadeaubon is verboden. Verkoop kan alleen geschieden via Tong Udom Thai Massage.  Elke andere vorm wordt gezien als fraude en oplichting en er zal direct aangifte van gedaan worden bij de Politie.


18.    Per behandeling kan men slechts één cadeaubon gebruiken. Het is niet toegestaan meerdere cadeaubonnen gelijktijdig in te wisselen voor een behandeling.


19.    In geval van klachten of ontevredenheid van of over een behandeling door een medewerker dient dit meteen tijdens de behandeling kenbaar gemaakt te worden. Samen wordt er dan naar een passende oplossing gekeken. In het onwaarschijnlijke geval dat we geen oplossing kunnen vinden wordt de klant geacht dit binnen twee weken na de behandeling schriftelijk kenbaar te maken. Klachten kunnen nooit leiden tot een hogere schadeloosstelling dan de betaalde prijs voor de behandeling die men heeft genoten. 


20.    Persoonlijke gegevens van gasten worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Tong Udom, voor de verwerking van reserveringen.


21.    Het is bij ons niet toegestaan te roken tijdens de behandeling en/of in de ruimtes binnen de praktijk, zowel het maken van foto’s/video’s van werkzame masseuses en behandelingen bij Tong Udom. In de wachtruimte en behandelruimten verwachten wij een respectvolle instelling .

Logo Tong Udom.png
bottom of page